Kakashi

Playmobil 71099 - Kakashi

Naruto

Playmobil 71099 - Kakashi

Playmobil 71099 - Kakashi - BOX
Playmobil 71099 - Kakashi - Caja

Naruto

Playmobil 70667 - Naruto vs. Pain
Naruto vs. Pain
Manuales de instrucciones
Playmobil 70668 - Ichiraku Ramen Shop
Ichiraku Ramen Shop
Manuales de instrucciones
Playmobil 71096 - Naruto
Naruto
Manuales de instrucciones
Playmobil 71097 - Sasuke
Sasuke
Manuales de instrucciones
Playmobil 71098 - Sakura
Sakura
Manuales de instrucciones
Playmobil 71100 - Naruto Sage of the Six Paths Mode
Naruto Sage of the Six Paths Mode
Manuales de instrucciones
Playmobil 71101 - Obito
Obito
Manuales de instrucciones
Playmobil 71102 - Kakuzu
Kakuzu
Manuales de instrucciones
Playmobil 71103 - Gaara
Gaara
Manuales de instrucciones
Playmobil 71104 - Madara
Madara
Manuales de instrucciones